controle elektrische installatie
Keuring elektrische installatie Kopen, huren en lenen Notaris.be. icon-calculate. icon-adressbook.
Keuring elektrische installatie. Naar aanleiding van de verkoop van een woning is de verkoper sedert 1 juli 2008 verplicht een controleverslag met betrekking tot de elektrische installatie te bezorgen aan de koper. Deze controle is verplicht voor een wooneenheid waarvan de elektrische installatie werd begonnen vóór 1 oktober 1981 en die nog geen controleonderzoek door een erkend organisme heeft ondergaan.
Elektrische keuring Info aanvragen.
Wat is het verschil tussen een elektrische keuring en een energiekeuring? Een elektrische keuring gaat de staat van de bestaande elektrische installatie na. Bij een energiekeuring, ook wel EPC-keuring genoemd, wordt er onderzocht hoe energiezuinig en milieuvriendelijk de woning is.
Hoe verloopt een keuring? elektriciteitenveiligheid.be.
De keuring van je elektrische installatie begint in de ruimte waar je elektriciteitskasten hangen. Bij de keuring van je elektrische installatie moet je twee belangrijke documenten aan de keurder afgeven: het eendraadsschema en het situatieschema. Alleen met die documenten krijg je een positief attest voor je elektrische keuring.
Keuring elektriciteit: de beste kwaliteit voor de beste prijs.
Bij de keuring van de elektriciteit moet de aanvrager van de keuring in het bezit zijn van een eendraadsschema van de elektrische installatie, een situatieschema en de EAN-code. Indien u twijfelt over de veiligheid van uw elektriciteit, aarzel dan niet een controle aan te vragen bij één van onze specialisten.
Controle van de elektrische installaties FOD Economie.
De veiligheidsvoorschriften waaraan iedere huishoudelijke elektrische installatie, verwezenlijkt vanaf 1 oktober 1981, moet voldoen, zijn weergegeven in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties AREI en bindend verklaard door het koninklijk besluit van 10 maart 1981. Om deze veiligheid in de tijd te waarborgen heeft het AREI een controle van de huishoudelijke elektrische installaties, door een erkend organisme, opgelegd om de 25 jaar.
Wat zijn de verplichte controles voor elektrische installaties? Energids.
Er zijn geen wettelijke voorschriften voor het gewone onderhoud van een elektrische installatie. Iedereen moet dus zijn installatie onderhouden als een goede huisvader. In bepaalde gevallen moet een installatie wel verplicht onderworpen worden aan een gelijkvormigheidscontrole door een erkend organisme.:
De controle van de elektrische installatie: procedure en kosten.
Het doel van de controle is tweeledig: om de conformiteit van uw elektrische installatie te controleren, rekening houdend met de eisen van de A.R.E.I, en een eventuele koper van een woning te verzekeren dat de installatie nog steeds aan de voorschriften voldoet.
Elektriciteitskeuring bij verkoop van woningen.
de controle van de uitvoering van de installatie overeenkomstig de schemas. de controle van de staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder van schakelaars, stopcontactdozen, aansluitingen in de verdeelborden, enz. de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking.

Contacteer ons