controle elektrische installatie
Elektrische installaties en AREI Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De elektrische installatie moet uiteraard wel onderworpen worden aan een periodieke controle door een erkend organisme jaarlijks voor een hoogspanningsinstallatie en om de 5 jaar voor een laagspanningsinstallatie. Het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek en het verslag van de voorlaatste en laatste periodieke controle moeten worden toegevoegd aan het dossier van de elektrische installatie en worden ter beschikking gehouden van de met toezicht belaste ambtenaren.
Elektriciteit keuren: niet nodig? Of toch? elektriciteitenveiligheid.be.
Laat je de woning volledig afbreken of ga je de elektrische installatie volledig renoveren? Dan is een keuring van je oude elektrische installatie niet nodig. Je verkoopt je woning en de keurder bezorgt je na de inspectie van je elektrische installatie een negatief attest.
Controle van de elektrische installaties FOD Economie.
De veiligheidsvoorschriften waaraan iedere huishoudelijke elektrische installatie, verwezenlijkt vanaf 1 oktober 1981, moet voldoen, zijn weergegeven in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties AREI en bindend verklaard door het koninklijk besluit van 10 maart 1981. Om deze veiligheid in de tijd te waarborgen heeft het AREI een controle van de huishoudelijke elektrische installaties, door een erkend organisme, opgelegd om de 25 jaar.
Hoe verloopt een keuring? elektriciteitenveiligheid.be.
De keuring van je elektrische installatie begint in de ruimte waar je elektriciteitskasten hangen. Bij de keuring van je elektrische installatie moet je twee belangrijke documenten aan de keurder afgeven: het eendraadsschema en het situatieschema. Alleen met die documenten krijg je een positief attest voor je elektrische keuring.
Veiligwonen: keurt en levert de attesten voor uw woning Elektrische installatie.
Dankzij deze keuring beperkt u namelijk de kans op lichamelijk letsel of op brand door een slecht werkende installatie. Onze experten voeren een grondige elektrische controle uit volgens de bepalingen van de meest recente versie van het AREI, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
Elektriciteitskeuring bij verkoop van woningen.
de controle van de uitvoering van de installatie overeenkomstig de schemas. de controle van de staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder van schakelaars, stopcontactdozen, aansluitingen in de verdeelborden, enz. de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking.
Elektrische keuring Info aanvragen.
Wat is het verschil tussen een elektrische keuring en een energiekeuring? Een elektrische keuring gaat de staat van de bestaande elektrische installatie na. Bij een energiekeuring, ook wel EPC-keuring genoemd, wordt er onderzocht hoe energiezuinig en milieuvriendelijk de woning is.
Keuring elektrische installatie Kopen, huren en lenen Notaris.be. icon-calculate. icon-adressbook.
Naar aanleiding van de verkoop van een woning is de verkoper sedert 1 juli 2008 verplicht een controleverslag met betrekking tot de elektrische installatie te bezorgen aan de koper. Deze controle is verplicht voor een wooneenheid waarvan de elektrische installatie werd begonnen vóór 1 oktober 1981 en die nog geen controleonderzoek door een erkend organisme heeft ondergaan.

Contacteer ons