keuringsattest elektrische installatie
Elektriciteitskeuring bij verkoop van woningen: info tips.
Ja, wanneer de elektrische is afgekeurd, dan kun je de woning gewoon verkopen maar je moet het keuringsrapport wel aan de nieuwe eigenaar overhandigen. Het keuringsrapport attest dient tijdens het tekenen van de notariële akte aanwezig zijn. Verder ben je verplicht om de controlerende instantie, die de elektriciteitskeuring heeft gedaan, op de hoogte te stellen van de verkoop. De datum van de akte van verkoop is hierbij van belang. De nieuwe koper heeft een jaar de tijd om de installatie in orde te brengen. Gaat het om gevaarlijke gebreken? Dan moet moet de installatie wél laten herstellen voordat je de woning kunt verkopen. Dit wordt altijd in het keuringsattest vermeld.
Keuring elektrische installatie Kopen, huren en lenen Notaris.be. icon-calculate. icon-adressbook.
Keuring elektrische installatie. Naar aanleiding van de verkoop van een woning is de verkoper sedert 1 juli 2008 verplicht een controleverslag met betrekking tot de elektrische installatie te bezorgen aan de koper. Deze controle is verplicht voor een wooneenheid waarvan de elektrische installatie werd begonnen vóór 1 oktober 1981 en die nog geen controleonderzoek door een erkend organisme heeft ondergaan.
Elektrische keuring Info aanvragen.
Vanaf 1 oktober 1981 zijn alle Belgische woningen gebouwd conform de AREI-regelgeving en bezitten dus het verplichte keuringsattest en de elektrische schema's. AREI, de algemene regelgeving betreffende de elektrische installaties, beschrijft de minimumeisen waaraan een installatie moet voldoen om als veilig te worden beschouwd.
Hoe verloopt een keuring? elektriciteitenveiligheid.be.
Zorg ervoor dat alle ruimtes vrij toegankelijk zijn en dat niets het zicht op stopcontacten, lichtschakelaars, lichtpunten, belemmert. Is dat niet het geval, dan moet hij dat in het keuringsverslag van je elektrische installatie vermelden. Wil je een positief keuringsattest voor je elektrische installatie?
Elektrische Keuring bij Verkoop Woning?
Bij verkoop van een woning waarvan de elektrische installatie of een deel daarvan dateert van vóór 1 oktober 1981 is het in de drie gewesten verplicht een elektrische keuring uit te voeren. De verkoper moet sinds 1 juli 2008 reeds bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst het zogenaamde compromis een keuringsattest kunnen voorleggen.
Het keuringsattest van de elektrische installatie.
Een keuringsattest waaruit blijkt dat de elektrische installatie conform het AREI is, blijft 25 jaar geldig na afgiftedatum onder voorbehoud dat er niets gewijzigd wordt aan de elektrische installatie. Als er een niet-conform attest wordt afgeleverd, moet de elektrische installatie aangepast worden en daarna herkeurd.
Denk ook aan het keuringsattest van de elektrische installatie! De Groene Lijn Energiecertificaten.
Denk ook aan het keuringsattest van de elektrische installatie! U verkoopt uw woning? Denk ook aan het keuringsattest van de elektrische installatie. Bij de verkoop van een woning gebouwd voor 1981 is de verkoper verplicht om een keuringsattest van de elektrische installatie voor te leggen.
Keuring elektriciteit: de beste kwaliteit voor de beste prijs.
Er zijn verschillende redenen om de elektriciteit te laten keuren. Een keuring van de elektriciteit is verplicht bij de aansluiting van een nieuwe elektrische installatie op het net, maar ook wanneer er belangrijke wijzigingen of uitbreidingen plaatsvinden aan de elektrische installatie.

Contacteer ons