herkeuring elektrische installatie
Wat kost een elektrische keuring? Elektriciteit Livios.
Wat kost een elektrische keuring? bookmark_border Bewaar artikel. Een nieuwe elektrische installatie geplaatst? Of ben je van plan je woning te verkopen? Dan moet je je installatie verplicht laten keuren. Welk prijskaartje hangt daaraan vast? Zo'n' keuring moet gebeuren door een zogenaamd erkend controleorganisme.
Herkeuring elektriciteit Herkeuring elektrische installatie.
Een herkeuring van de elektriciteit laten uitvoeren is ten zeerste aangewezen, en in sommige situaties wettelijk verplicht, indien er een negatief elektriciteitsattest werd afgeleverd bij de keuring van uw elektrische installatie. Als eigenaar bent u namelijk verantwoordelijk voor de goede en veilige werking van de elektrische installaties en kan u aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen en brand.
Afgekeurd! Wat nu? elektriciteitenveiligheid.be.
Dan laat je de elektrische installatie in het huis best zo snel mogelijk aanpassen en vernieuwen. Want na de verkoop geeft de notaris je identiteitsgegevens door aan de organisatie die de elektrische installatie keurde. De herkeuring van je elektrische installatie moet binnen de 18 maanden na de koop gebeuren.
Herkeuring.
Herkeuring na periodieke controle: de termijn van herkeuring bedraagt 12 maanden na de controledatum. Ook hier mag de installatie in gebruik blijven tijdens de herkeuringstermijn. Hoe verloopt een herkeuring van de elektrische installatie? Een herkeuring verloopt volgens dezelfde procedure als een gewone keuring.
Veiligwonen: keurt en levert de attesten voor uw woning Elektrische installatie.
Dankzij deze keuring beperkt u namelijk de kans op lichamelijk letsel of op brand door een slecht werkende installatie. Onze experten voeren een grondige elektrische controle uit volgens de bepalingen van de meest recente versie van het AREI, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
Elektriciteitskeuring bij verkoop van woningen.
Indien de keuring werd uitgevoerd onder artikel 276bis verkoop van een wooneenheid waarvan de elektrische installatie dateert van voor 1981, dan kan de herkeuring uitgevoerd worden door om het even welk controle-organisme. De herkeuringstermijn bedraagt 18 maand na ondertekening van de akte.
Elektrische keuring Info aanvragen.
Binnen de 18 maand volgend op de verkoopsakte dient de koper een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend controleorganisme. Als men deze verplichting niet nakomt, zal het afgekeurde dossier worden overgemaakt aan de federale overheid en riskeert de koper een geldboete. Zonder keuringsattest komt de verzekering ook niet meer tussen bij brand of ongevallen die te wijten zijn aan een gebrekkige installatie. Het plaatsbezoek in de praktijk. Hoelang duurt de keuring. De keuring duurt 30 minuten tot maximum 1 uur afhankelijk van de complexiteit en grootte van de elektrische installatie.
Keuring elektriciteit: de beste kwaliteit voor de beste prijs.
Na het uitvoeren van de keuring betreffende bovenstaande punten dient de elektrische installatie periodiek, om de 25 jaar, gekeurd te worden. Keuring van de elektrische installatie. Bij de keuring van de elektriciteit moet de aanvrager van de keuring in het bezit zijn van een eendraadsschema van de elektrische installatie, een situatieschema en de EAN-code.

Contacteer ons